Our Boston Fashion Week event picks, Boston Globe, September 21, 2011